S ohledem na zmírnění opatření přijatých vládou ČR v souvislosti se šířením koronaviru, se obnovují za dodržení příslušných opatření, počínaje dnem 1. 6. 2021, úřední hodiny na OBD Kladno:

Úterý: 8:00 - 14:30
Čtvrtek: 8:00 - 16:30

Přes tuto skutečnost, doporučujeme všem členům družstva a klientům, aby zvážili, zda jejich osobní účast v budově správy je nezbytná a zda nelze záležitost řešit telefonicky nebo emailem.

Z uvedeného důvodu žádáme při vyřizování záležitostí nadále upřednostnit telefonní a e-mailový kontakt družstva. Pro předání písemných dokladů je také k dispozici schránka na brance u vchodu budovy.

Na ochranu zaměstnanců OBD Kladno, firem a klientů je do prostor kanceláří družstva umožněn vstup maximálně 2 osobám za důsledného dodržování bezpečnostních pravidel (respirátor, použití dezinfekce u vchodu, min. rozestup 2 m)

KONTAKTY:     
734 748 586 – OBD Kladno
603 849 596 – havárie, údržba (p. Štěpánek)
312 269 081 - sekretariát
obd@volny.cz

Převody družstevních podílů a převody bytů do vlastnictví: Pouze na objednání!
REZERVACE TERMÍNU
u pí Dany Beranové, email: obd.clenska@volny.cz, nebo na tel. čísle: 312 269 081, 734 748 586

Tato pravidla mají zajistit efektivní vyřízení jednotlivých žádostí a minimalizují dobu, kterou klienti v budově stráví. Zvažte, jestli po dobu platnosti opatření, skutečně potřebujete návštěvu našich kanceláří osobně. Důvodem těchto opatření je bezpečnost nás všech.

Děkujeme za pochopení,

Mgr. Otakar Černý
ředitel OBD Kladno