Facility Management

Kompletní nabídka správy nemovitostí

Okresní bytové družstvo Kladno

Zajišťujeme kompletní správu nemovitostí; obytných domů, bytových jednotek, společenství vlastníků jednotek – SVJ či jiných forem správy Vašich nemovitostí, v současné terminologii facility management.

Naše bytové družstvo, se správou nemovitostí zabývá již od roku 1972.

 Je dostatečně vybaveno kvalifikovaným zkušeným aparátem s odpovídajícím technickým zázemím k poskytování komplexní správy nemovitostí. (V současné době spravujeme více jak 1.500 bytů po celém okrese Kladno, ve 42 obcích, včetně města Kladno, Velvary, Slaný, Stochov, Unhošť, Buštěhrad). Jsme členy Svazu českých a moravských bytových družstev.

Poskytované služby

Poskytujeme administrativně -evidenční, provozní, technické a administrativně – účetní formy správy.

Evidence

Vedeme a trvale aktualizujeme technickou evidenci předmětných nemovitostí (pasporty bytů a domů) a vedeme evidenci uživatelů bytových jednotek

Kontakt a servis

Zajišťujeme kontakt s uživateli bytových jednotek a dodávku médií a servisní činnost nezbytně nutnou pro bezporuchový provoz objektu.

Revize a údržba

Zajišťujeme revize technických zařízení podle příslušných právních předpisů a nezbytnou údržbu a opravy ve společných prostorách domů. Postaráme se o rekonstrukci, modernizaci a revitalizaci domu, včetně stavebního dozoru a výběrového řízení.

Výhody ze spolupráce

Spolupracujeme a akce zadáváme prověřeným dodavatelům bez nutnosti poskytování záloh na plnění. Platba až po předání díla.
Přijímámeat nezbytně nutná opatření k zamezení škod a uzavíráme výhodné pojistné smlouvy na pojištění bytových domů.

Kontrola a účetnictví

Zajišťujeme u dodavatelů opravy a rekonstrukce, kontrolujeme a garantujeme jejich řádné provedení a správnost účtovaných cen.
Na základě pokynu objednatele předepisujeme zálohy za plnění poskytovaná s užíváním bytů.
Vedeme také účetnictví, provádíme vyúčtování dodávek médií a služeb v souladu s veškerými právními předpisy a zpracováváme daňové přiznání pro FÚ.

Právní ochrana

Vedeme evidenci příjmů a výdajů spojených s výkonem správy a jsme schopni zajistit i kvalifikovanou právní ochranu, včetně soudního vymáhání dluhů z titulu užívání bytů, exekučního řízení apod.
Jsme schopni zajistit prostřednictvím prověřené firmy zpracování žádosti o dotace.

Spolupracujte s námi.

Pro cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat, rádi vám připravíme nabídku na míru vašim potřebám.

Od 27. 10. 2020 z důvodu usnesení vlády ČR o přijetí dalšího
krizového opatření a v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na celém
území České republiky je přístup do budovy OBD Kladno mimo zaměstnance do odvolání

UZAVŘEN.

V nutném případě s námi komunikujte jen telefonicky a elektronicky, přecházíme dle nařízení na home office.

KONTAKTY:     
312 269 081, 734 748 586
603 849 596 – havárie, údržba
obd@volny.cz
obd.udrzba@volny.cz

ředitel OBD Kladno
Mgr. Otakar Černý v.r.