Facility Management

Kompletní nabídka správy nemovitostí

Okresní bytové družstvo Kladno

Zajišťujeme kompletní správu nemovitostí; obytných domů, bytových jednotek, společenství vlastníků jednotek – SVJ či jiných forem správy Vašich nemovitostí, v současné terminologii facility management.

Naše bytové družstvo, se správou nemovitostí zabývá již od roku 1972.

 Je dostatečně vybaveno kvalifikovaným zkušeným aparátem s odpovídajícím technickým zázemím k poskytování komplexní správy nemovitostí. (V současné době spravujeme více jak 1.500 bytů po celém okrese Kladno, ve 42 obcích, včetně města Kladno, Velvary, Slaný, Stochov, Unhošť, Buštěhrad). Jsme členy Svazu českých a moravských bytových družstev.

Poskytované služby

Poskytujeme administrativně -evidenční, provozní, technické a administrativně – účetní formy správy.

Evidence

Vedeme a trvale aktualizujeme technickou evidenci předmětných nemovitostí (pasporty bytů a domů) a vedeme evidenci uživatelů bytových jednotek

Kontakt a servis

Zajišťujeme kontakt s uživateli bytových jednotek a dodávku médií a servisní činnost nezbytně nutnou pro bezporuchový provoz objektu.

Revize a údržba

Zajišťujeme revize technických zařízení podle příslušných právních předpisů a nezbytnou údržbu a opravy ve společných prostorách domů. Postaráme se o rekonstrukci, modernizaci a revitalizaci domu, včetně stavebního dozoru a výběrového řízení.

Výhody ze spolupráce

Spolupracujeme a akce zadáváme prověřeným dodavatelům bez nutnosti poskytování záloh na plnění. Platba až po předání díla.
Přijímámeat nezbytně nutná opatření k zamezení škod a uzavíráme výhodné pojistné smlouvy na pojištění bytových domů.

Kontrola a účetnictví

Zajišťujeme u dodavatelů opravy a rekonstrukce, kontrolujeme a garantujeme jejich řádné provedení a správnost účtovaných cen.
Na základě pokynu objednatele předepisujeme zálohy za plnění poskytovaná s užíváním bytů.
Vedeme také účetnictví, provádíme vyúčtování dodávek médií a služeb v souladu s veškerými právními předpisy a zpracováváme daňové přiznání pro FÚ.

Právní ochrana

Vedeme evidenci příjmů a výdajů spojených s výkonem správy a jsme schopni zajistit i kvalifikovanou právní ochranu, včetně soudního vymáhání dluhů z titulu užívání bytů, exekučního řízení apod.
Jsme schopni zajistit prostřednictvím prověřené firmy zpracování žádosti o dotace.

Spolupracujte s námi.

Pro cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat, rádi vám připravíme nabídku na míru vašim potřebám.

S ohledem na zmírnění opatření přijatých vládou ČR v souvislosti se šířením koronaviru, se obnovují za dodržení příslušných opatření, počínaje dnem 1. 6. 2021, úřední hodiny na OBD Kladno:

Úterý: 8:00 - 14:30
Čtvrtek: 8:00 - 16:30

Přes tuto skutečnost, doporučujeme všem členům družstva a klientům, aby zvážili, zda jejich osobní účast v budově správy je nezbytná a zda nelze záležitost řešit telefonicky nebo emailem.

Z uvedeného důvodu žádáme při vyřizování záležitostí nadále upřednostnit telefonní a e-mailový kontakt družstva. Pro předání písemných dokladů je také k dispozici schránka na brance u vchodu budovy.

Na ochranu zaměstnanců OBD Kladno, firem a klientů je do prostor kanceláří družstva umožněn vstup maximálně 2 osobám za důsledného dodržování bezpečnostních pravidel (respirátor, použití dezinfekce u vchodu, min. rozestup 2 m)

KONTAKTY:     
734 748 586 – OBD Kladno
603 849 596 – havárie, údržba (p. Štěpánek)
312 269 081 - sekretariát
obd@volny.cz

Převody družstevních podílů a převody bytů do vlastnictví: Pouze na objednání!
REZERVACE TERMÍNU
u pí Dany Beranové, email: obd.clenska@volny.cz, nebo na tel. čísle: 312 269 081, 734 748 586

Tato pravidla mají zajistit efektivní vyřízení jednotlivých žádostí a minimalizují dobu, kterou klienti v budově stráví. Zvažte, jestli po dobu platnosti opatření, skutečně potřebujete návštěvu našich kanceláří osobně. Důvodem těchto opatření je bezpečnost nás všech.

Děkujeme za pochopení,

Mgr. Otakar Černý
ředitel OBD Kladno