Okresní bytové družstvo Kladno

Správa, údržba a pronájem nemovitostí

Naše bytové družstvo se sídlem v Kladně se správou nemovitostí zabývá již od roku 1972. Je dostatečně vybaveno kvalifikovaným zkušeným aparátem s odpovídajícím technickým zázemím k poskytování správy nemovitostí. V současné době spravuje stovky objektů.

Úřední hodiny

 

 

 

Pondělí po dohodě
Úterý 7:00 – 15:00
Středa po dohodě
Čtvrtek 7:00 – 16:30
Pátek po dohodě

 

 

 

 

 

 

 

Naše služby

Zajišťujeme kompletní správu nemovitostí

Správa obytných domů

Jsme členy Svazu českých a moravských bytových družstev.

Správa bytových jednotek

Spravujeme více jak 1 500 bytů ve 42 obcích včetně města Kladno, Velvary, Slaný, Stochov, Unhošť, Buštěhrad a Smečno.

Společenství vlastníků jednotek

V současné době máme na starosti 35 SVJ po celém okrese Kladno.

Co konkrétně zajišťujeme

Evidence

Vedeme a trvale aktualizujeme technickou evidenci předmětných nemovitostí (pasporty bytů a domů) a uživatelů bytových jednotek

Servis

Zajišťujeme servisní a revizní činnost nezbytbě nutnou pro bezporuchový provoz objektů i souvisejících technických zařízení.

Údržba a opravy

Zařizujeme vše potřebné pro nezbytnou údržbu a opravy ve společných prostorách domů. Zabezpečujeme rekonstrukci, modernizaci a revitalizaci domů, včetně výběrového řízení a stavebního dozoru.

Vedení účetnictví

Na základě pokynu objednatele předepisujeme zálohy za plnění poskytovaná s užíváním bytů. Vedeme účetnictví a provádíme vyúčtování dodávek služeb. Také zracováváme daňové přiznání pro Finanční úřad a vedeme evidenci příjmů a výdajů spojených s výkonem správy.

Právní ochrana

Ohlídáme, aby vše probíhalo v souladu s aktuálními právními předpisy. Jsme schopni pro vás zajistit i kvalifikovanou právní ochranu, včetně soudního vymáhání dluhů z titulu užívání bytů.

Dotace a pojištění

Můžeme uzavřít výdocné smlouvy na pojištění bytových domů. Prostřednictvím ověřené firmy jsme schopni zajistit zpracování žádostí o dotace.

V neděli o půlnoci 11. 4. 2021 skončil v České republice vyhlášený nouzový stav. Vláda na jednání v úterý 6. dubna 2021 schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavedlo protiepidemická opatření na základě pandemického zákona platná od 12. dubna 2021 (viz Sbírka zákonů č. 94/2021 ze dne 26. 2. 2021).

Na základě tohoto pandemického zákona a preventivního opatření na ochranu zaměstnanců OBD Kladno, firem a klientů je do prostor kanceláří družstva umožněn vstup maximálně 2 osobám za důsledného dodržování bezpečnostních pravidel (respirátor, požití dezinfekce u vchodu, minim. rozestup 2 m),

po předchozí dohodě nebo objednání!!!

Žádáme při vyřizování záležitostí nadále upřednostnit telefonní a e – mailový kontakt družstva nebo poštovní schránku
u vchodu.

KONTAKTY:     
734 748 586 – OBD Kladno
603 849 596 – havárie, údržba (p. Štěpánek)
312 269 081 - sekretariát
obd@volny.cz

Převody družstevních podílů a převody bytů do vlastnictví: Pouze na objednání!
REZERVACE TERMÍNU
u pí Dany Beranové, email: obd.clenska@volny.cz, nebo na tel. čísle: 312 269 081, 734 748 586

Děkujeme za pochopení,

ředitel OBD Kladno
Mgr. Otakar Černý v.r.