Okresní bytové družstvo Kladno

Správa, údržba a pronájem nemovitostí

Naše bytové družstvo se sídlem v Kladně se správou nemovitostí zabývá již od roku 1972. Je dostatečně vybaveno kvalifikovaným zkušeným aparátem s odpovídajícím technickým zázemím k poskytování správy nemovitostí. V současné době spravuje stovky objektů.

Úřední hodiny

 

Pondělí po dohodě
Úterý 8:00-14:30
Středa po dohodě
Čtvrtek 8:00-16:30
Pátek po dohodě

 

 

 

 

 

 

 

Naše služby

Zajišťujeme kompletní správu nemovitostí

Správa obytných domů

Jsme členy Svazu českých a moravských bytových družstev.

Správa bytových jednotek

Spravujeme více jak 1 500 bytů ve 42 obcích včetně města Kladno, Velvary, Slaný, Stochov, Unhošť, Buštěhrad a Smečno.

Společenství vlastníků jednotek

V současné době máme na starosti 35 SVJ po celém okrese Kladno.

Co konkrétně zajišťujeme

Evidence

Vedeme a trvale aktualizujeme technickou evidenci předmětných nemovitostí (pasporty bytů a domů) a uživatelů bytových jednotek

Servis

Zajišťujeme servisní a revizní činnost nezbytbě nutnou pro bezporuchový provoz objektů i souvisejících technických zařízení.

Údržba a opravy

Zařizujeme vše potřebné pro nezbytnou údržbu a opravy ve společných prostorách domů. Zabezpečujeme rekonstrukci, modernizaci a revitalizaci domů, včetně výběrového řízení a stavebního dozoru.

Vedení účetnictví

Na základě pokynu objednatele předepisujeme zálohy za plnění poskytovaná s užíváním bytů. Vedeme účetnictví a provádíme vyúčtování dodávek služeb. Také zracováváme daňové přiznání pro Finanční úřad a vedeme evidenci příjmů a výdajů spojených s výkonem správy.

Právní ochrana

Ohlídáme, aby vše probíhalo v souladu s aktuálními právními předpisy. Jsme schopni pro vás zajistit i kvalifikovanou právní ochranu, včetně soudního vymáhání dluhů z titulu užívání bytů.

Dotace a pojištění

Můžeme uzavřít výdocné smlouvy na pojištění bytových domů. Prostřednictvím ověřené firmy jsme schopni zajistit zpracování žádostí o dotace.

S ohledem na zmírnění opatření přijatých vládou ČR v souvislosti se šířením coronaviru, se obnovují, počínaje dnem 14. 3. 2022, úřední hodiny na OBD Kladno:

Úterý: 8:00 - 14:30
Čtvrtek: 8:00 - 16:30

Přes tuto skutečnost, doporučujeme všem členům družstva a klientům, aby zvážili, zda jejich osobní účast v budově správy je nezbytná a zda nelze záležitost řešit telefonicky nebo emailem.

Z uvedeného důvodu žádáme při vyřizování záležitostí nadále upřednostnit telefonní a e-mailový kontakt družstva. Pro předání písemných dokladů je také k dispozici schránka na brance u vchodu budovy.
Základní formuláře jsou k dispozici na zde.

KONTAKTY:     
734 748 586 – OBD Kladno
603 849 596 – havárie, údržba (p. Štěpánek)
312 269 081 - sekretariát
obd@volny.cz

Převody družstevních podílů a převody bytů do vlastnictví: Pouze na objednání!
REZERVOVAT TERMÍN
u pí Dany Beranové, email: obd.clenska@volny.cz, nebo na tel. čísle: 312 269 081, 734 748 586

Tato pravidla mají zajistit efektivní vyřízení jednotlivých žádostí a minimalizují dobu, kterou klienti v budově stráví. Zvažte, zda skutečně potřebujete návštěvu našich kanceláří osobně. Důvodem těchto opatření je bezpečnost nás všech.

Děkujeme za pochopení,

Bc. Jana Zimová
ředitelka OBD Kladno