Aktuality, tiskopisy
Manipulační poplatky od 1.2.2019
Informace poskytnuté SČMBD
Informace OBD Kladno
Počasí
Mapy
zdní řády
MBD
Zprávy
Počasí
Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Katastry
Energetický průkaz bytových domů
Zásady zpracování osobních údajů v OBD Kladno Příčiny vzniku vlhkosti Evidenční list vlastníka jednotky
Tiskopisy ke stažení :
Ukončení členství dohodou Členská přihláška Dohoda o výměně bytů Dohoda o převzetí a předání měřidel Dohoda o dočasném užívání bytu Dohoda rozvedených manželů Smlouva o převodu podílů Hlášenka změn pro členskou evidenci Smlouva o převodu členství v OBD Kladno

Užitečné odkazy